Home » Blog » ข่าวสาร » ข้อเสนอทางวิชาการ - 5 ปีรัฐประหาร 1 ปี นิติราษฎร์

ข้อเสนอทางวิชาการ - 5 ปีรัฐประหาร 1 ปี นิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร

20 September 2011

read 16190

รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายนิติรัฐ-ประชาธิปไตย และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์ จึงเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้....

ดาวน์โหลดแถลงการณ์

เข้าสู่ระบบ