Home » ไฟล์เสียง/ภาพ » กล่าวอ้าง พาดพิง พูดถึงสถาบัน - สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ » กล่าวอ้าง พาดพิง พูดถึงสถาบันฯ - สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

กล่าวอ้าง พาดพิง พูดถึงสถาบันฯ - สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Blog Icon

กฏหมายมหาชน ไฟล์เสียง-ภาพ

28 April 2011

read 4051

รายการ Intelligence - Voice TV สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม "นิติราษฎร์" (นิติศาสตร์เพื่อราษฎร) ในหัวข้อ "กล่าวอ้าง - พาดพิง พูดปกป้องสถาบัน...?"

"...เราถูกห้ามพูด เราเก็บทุกอย่างเอาไว้ใต้พรมหมด...ผมถามว่า แล้วปัญหามันจะถูกแก้ได้ยังไงล่ะ ?....พระมหากษัตริย์จะอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะ ก็ต่อเมื่อพระองค์เป็นกลางทางการเมือง พ้นไปจากการเมือง..."

27 เมษายน 2554 เวลา 21:54 น.

เข้าสู่ระบบ