Home » Video

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต [12/12]

งานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

  • กระบวนการปรองดองสมานฉันท์หลังพฤษภาอำมหิต โดย อ. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • เปิดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น

30 September 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ รัฐประหาร ยุครู้แจ้ง นิติรัฐ เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์

read 1732 ไม่มีความคิดเห็น download อ่านเพิ่ม

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต [11/12]

งานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

  • กฎหมายกับการป้องกันรัฐประหาร โดย อ. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • กระบวนการประชาธิปไตยหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดย อ. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

30 September 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ รัฐประหาร ยุครู้แจ้ง นิติรัฐ เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์

read 1584 ไม่มีความคิดเห็น download อ่านเพิ่ม

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต [10/12]

งานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

  • สิทธิเสรีภาพสื่อหลัง 19 กันยายน 2549 โดย อ. สาวตรี สุขศรี
  • กฎหมายกับการป้องกันรัฐประหาร โดย อ. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

30 September 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ รัฐประหาร ยุครู้แจ้ง นิติรัฐ เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์

read 1409 ไม่มีความคิดเห็น download อ่านเพิ่ม

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต [9/12]

งานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

  • สิทธิเสรีภาพสื่อหลัง 19 กันยายน 2549 โดย อ. สาวตรี สุขศรี

30 September 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ รัฐประหาร ยุครู้แจ้ง นิติรัฐ เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์

read 1367 ไม่มีความคิดเห็น download อ่านเพิ่ม

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต [8/12]

งานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

  • สถานการณ์การเมืองไทยภายหลัง 19 กันยายน 2549 โดย อ. ธีระ สุธีวรางกูร

30 September 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ รัฐประหาร ยุครู้แจ้ง นิติรัฐ เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์

read 1269 ไม่มีความคิดเห็น download อ่านเพิ่ม

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ