Home » Video » สัมมนา » สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย [3/18]

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย [3/18]

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์   รัฐธรรมนูญ  ประชาธิปไตย

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑

ช่วงที่ 2 บรรยายโดย ณัฐพล ใจจริง

12 December 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags สัมมนา สัมมนา-บทสัมภาษณ์ สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

read 1241 download embed

เข้าสู่ระบบ