อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

25 December 12

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๔๐ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ คือ รัฐธรรมนูญทางประวัติศาสตร์ฉบับแรกของระบอบประชาธิปไตยปิยบุตร แสงกนกกุล« Comme on l’a vu chez Sieyès, le moment négatif du pouvoir constituant (« dé-constituant ») est suivi du moment contructif (« re-constituant ») de l’édiction d’une nouvelle constitution ».“ดังที่เราได้เห็นจากความคิดของ Sieyès นั้น

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

25 December 12

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย :ว่าด้วยการอภิวัฒน์ฯ

อำนาจรัฐเป็นของราษฎรอยู่เดิมโดยธรรมชาติ แต่กษัตริย์ทึกทักยึดเอาอำนาจนั้นไปครองไว้เด็ดขาดแต่ผู้เดียว คณะราษฎรนำอำนาจนั้นคืนมาให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้น หาใช่ ‘การแย่งอำนาจ’ (Usurpation) อันเป็นของกษัตริย์ไปไม่ แม้ว่าราษฎรบางคนอาจไม่รู้ตัว เพราะถูกผู้อื่นทึกทักเอาอำนาจ (Presumed Power) จนเคยชิน

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

30 November 12

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๙ (สาวตรี สุขศรี)

บทเรียนจากคำพิพากษายกฟ้องคดี 112 (คดีสุรภักดิ์)สาวตรี สุขศรีเกริ่นนำหลายคนที่ติดตามสถานการณ์หรือสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยอยู่ คงรู้สึกสงสัย หรือตั้งคำถามในใจว่า เป็นไปได้ด้วยหรือที่การยกฟ้องจำเลยในคดีมาตรา 112 จะเกิดขึ้นได้ในพ.ศ.นี้ ภายหลังพบว่าในเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ศาลอาญา รัชดา1 ผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์แล้วอ่านค

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

17 November 12

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๘ (ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล)

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๘ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุลเมื่อเร็ว ๆ นี้ สังคมไทยได้รับฟังแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับ “การแช่แข็ง” ซึ่งเท่าที่ผู้เขียนเข้าใจ ก็คงจะหมายความในทำนองว่า จะต้องหันกลับไปใช้วิธีการ “เก็บรักษา” สิ่งซึ่งตนต้องการไว้ใน “ลักษณะฝืนต่อเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลง” ในทุก ๆ ทางที่เป็นไปได้ อีกนัยหนึ่ง ผู้เสนอความคิดนี้นั้นไม่คำนึงเลยว่า “สภาพความ

...

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
เข้าสู่ระบบ