อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

28 October 13

นิติราษฎร์แถลงข้อวิจารณ์ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข้อวิจารณ์และจุดยืนของคณะนิติราษฎร์ ที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....” ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการฯ และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

13 October 13

สัมภาษณ์ 'ธีระ สุธีวรางกูร':

"ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา มันเกิดจากการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท้ ที่ได้ไปรับเรื่องที่ศาลฯไม่มีอำนาจมาวินิจฉัย ผลจากการกระทำเช่นนี้ของศาลฯ ไม่เพียงแต่จะเกิดสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางการเมือง  และความกินแหนงแคลงใจระหว่างศาลฯกับรัฐสภาอีกด้วย" - ธีระ สุธีวรางกู

...

Blog Icon

บทความ

29 July 13

อำนาจของ กสทช.ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาฯ

ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของ กสทช. ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ๑๘๐๐ MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัททรูมูฟ จำกัด และระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด"กล่าวโดยสรุปผู้ทำความเห็น เห็นว่า กสทช.ไม่มีอำนาจในการออกประกาศตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ และเสนอให้แก้ปัญหาโดยเร่งประชาสัมพ

...

Blog Icon

บทความ

4 July 13

ประเด็นทางกฎหมายปกครองที่น่าสนใจจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ ๓ จี

“ประเด็นทางกฎหมายปกครองที่น่าสนใจจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ ๓ จี”, บทความนำเสนอในการอภิปรายเรื่อง ๓ จี อนาคตหลังศาลปกครอง จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ