อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความแนะนำ

24 December 13

นิติธรรม (ชาติ) – นิติราษฎร์แถลง #สถิตย์ ไพเราะ

อาจารย์สถิตย์ ไพเราะ เขียนบทความ   "นิติธรรม (ชาติ) – นิติราษฎร์แถลง" แสดงความเห็นต่อประเด็นในบทความชื่อเดียวกัน ของ โสต สุดานันท์ (ตีพิมพ์ในมติชนออนไลน์) "...บัดนี้ประชาชนส่วนใหญ่เขาเข้าใจความหมายปรัชญา แนวคิด รวมทั้งขบวนการขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและถ่องแท้ลึกซึ้ง มีแต่พวกขุนศึก อำมาตย์และขุนนางกับพรรคประชาธิปัตย์เท่า

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

25 November 13

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่ามีสถานะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างไร และการใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ศึกษาทั้งในทา

...

Blog Icon

บทความ

24 November 13

ยังคาใจ - ไม่คาใจ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

อาจารย์สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา เขียนบทความ "ไม่คาใจ" ตอบบทความ "ยังคาใจ" ของ "แม่ลูกจันทร์"  ไทยรัฐ"...ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย ไม่ถูกต้อง ต้องบัญญัติว่า อำนาจสูงสุดเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ..." -  สถิตย์ ไพเราะ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

23 November 13

แถลงการณ์นิติราษฎร์ เรื่องคำวินิจฉัยศาลรธน.กรณีแก้ไขรธน.เรื่องที่มาสว.

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ เรื่อง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ ซ

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ