อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความแนะนำ

26 December 11

นิติราษฏร์ Effect (อัพเดด 26 ธันวาคม 2554)

ทีมงาน Siamintelligence.Com (SIU) รวบรวม “เรื่องราว” และ “ปฏิกิริยา” ที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ให้ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" จากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไว้โดยสังเขป รวมทั้งเขียน “แผนภาพ” (diagram) เพื่อช่วยทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราว ชื่อบทความเดิมคือ "นิติราษฏร์ Effect ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของนิติราษฏร์" คณะนิติราษฏร์เห็นว

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

26 December 11

หลักกฎหมายสากล สู่หลักความยุติธรรมแบบไทยๆ - สัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี

บทสัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี หลักกฎหมายสากล สู่หลักความยุติธรรมแบบไทยๆ(?) จาก “Insects in the Backyard” สู่ “อากงsms”  โดย ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ประชาชาติธุรกิจ

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

25 December 11

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ๓๔๙๔/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๔๑/๒๕๕๓ ระหว่าง เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร (โจทก์) พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และพวก (จำเลย) "โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ กระทำผิดกฎหมายด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

12 December 11

นิติราษฎร์ ฉบับ ๓๒ (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)

บางบทว่าด้วยรัฐประหาร๑ รัฐประหาร – ประชาธิปไตย ?พลันที่ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ได้เปิดกระดานสู่สาธารณะ กระแสแห่งการเห็นต่างส่วนหนึ่งมุ่งประเด็นไปที่ข้อเสนอว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหาร โดยโจมตีว่าคณะนิติราษฎร์นั้นกล่าวถึงแต่รัฐประหารโดยละเลยที่จะกล่าวถึงเงื่อนไขแห่งการรัฐประหารและยังกล่าวต่อไปในลักษณะว่ารัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เป็นรัฐปร

...

เข้าสู่ระบบ