อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

8 January 12

คลิปงานเสวนาเสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย - ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล และนักศึกษา ในงานเสวนา "เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย" จัดโดยกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน (ccp) ดำเนินรายการโดย นายดิน บัวแดง  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

8 January 12

คลิป Wake up Thailand - ปิยบุตร แสงกนกกุล / วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Wake up Thailand ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 กับ ปิยบุตร แสงกนกกุล  นำเสนอประเด็น - สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศ และข้อเสนอคณะนิติราษฎร์และ ประจำวันพุธที่ 4 ม.ค. 2555 กับ วรเจตน์ ภาคีรัตน์  นำเสนอประเด็น - การแก้มาตรา 112 - การลบล้างผลพวงรัฐประหาร - จุดเด่นรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50ออกอากาศทาง VoiceTV

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

7 January 12

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ไม่สมควรแสดงพระราชดำรัสสด -หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ "ไม่สมควร" แสดงพระราชดำรัสสด - หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ? บรรณานุกรม : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป๗/๒๔๙๙/มท.๑๙ [เอกสารเย็บเล่ม]. ประมวลข่าวเหตุการณ์สำคัญ เรื่องกรณี ดร.หยุด แสงอุทัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พ.ศ.๒๔๙๙).

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

6 January 12

พระบรมราโชวาท เรื่อง พระราชดำรัสสดขัดต่อประเพณีการปกครองฯ

"...ขอยกตัวอย่างประเพณีที่ดีและไม่ดี ตามประเพณีการปกครองประเทศ โอวาทของพระมหากษัตริย์หรือพระราชดำรัสต้องเขียนเพื่อให้รัฐมนตรีรับสนอง แต่เดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดไม่ใช่อ่าน เพราะว่าได้ทำตามประเพณีอันหนึ่งของคนไทยไม่สู้ดี คือ ทำเกินประเพณีฝรั่ง โอวาทนี้เพิ่งเตรียมเมื่อบ่าย ๒ โมงนี้เท่านั้นเอง ควรจะเตรียมมานานแล้ว แต่เห็นว่าไม่จำเป็น อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไร

...

เข้าสู่ระบบ