อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

23 January 12

สารถึงผู้อ่าน - มีคนถาม : นิติราษฎร์ตอบ (ว่าด้วยลบล้างผลพวงรัฐประหาร)

พลันที่ข้อเสนอทางวิชาการ "5 ปี รัฐประหาร 1 ปี นิติราษฏร์" ของคณะนิติราษฏร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในวงกว้าง มีผู้สนใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และตั้งคำถามถึงข้อเสนอฯ จนคณะนิติราษฏร์ต้องชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอให้ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" อีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔    อย่างไรก็ตาม ภายหลังวัน

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

18 January 12

สารถึงผู้อ่าน - ย้ายสถานที่จัดงานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

ตามที่ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้เคยเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้อง LT 1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้นเนื่องจาก คณะนิติศาสตร์ มีการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนในวันนั้น คณะนิติราษฏร์ จึงย้ายสถานที่จัดอภิปราย ไปยัง

...

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

16 January 12

คลิปงานเปิดตัว ครก. 112 ล่ารายชื่อสนับสนุนข้อเสนอนิติราษฎร์

คลิปงานเปิดตัว "คณะรณรงค์แ้ก้ไข ม. 112" (ครก. 112) เพื่อล่ารายชื่อประชาชนเสนอกฎหมาย แก้ไขมาตรา 112 ซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อเสนอฯ) ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 สนับสนุนข้อเสนอ ฯ และร่วมลงชื่อกับครก. 112  ดูรายละเอียดและขั้นตอน รวมทั้งดาวน์โหลดเอ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

16 January 12

สารถึงผู้อ่าน - กิจกรรมในเดือนมกราคม 2555 ของคณะนิติราษฎร์

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการรณรงค์ที่เกี่ยวกับข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ ในเดือนมกราคม ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีรายละเอียดของงาน ดังต่อไปนี้....

...

เข้าสู่ระบบ