อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

29 January 12

สารถึงผู้อ่าน - ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร

เรียนประชาชนผู้สนใจ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด "คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร" ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ !คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร.

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

29 January 12

เมื่อเท้าคนเราไม่เท่ากัน - สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ (นักศึกษาปริญญาเอก Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germany) เขียนบทความ "มือเท้าคนเราไม่เท่ากัน"

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

26 January 12

สารถึงผู้อ่าน - ข้อเสนอฯ ของนิติราษฏร์ยืนอยู่บนหลักการแห่งกฎหมาย

ภายหลังจากคณะนิติราษฎร์เข้าร่วมงานเปิดตัว "คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112" (ครก. 112) ในวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่ออธิบายรายละเอียดของ ข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 112 เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมรายชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 ฉบับที่คณะนิติราษฎร์จัดทำขึ้น เข้าสู่รัฐสภา และภายหลังจากที่คณะนิติราษฎร์จัดงาน อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร - นิรโทษกรรม - ปร

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

23 January 12

สารถึงผู้อ่าน - ข้อเสนอนิติราษฎร์ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

สืบเนื่องจาก คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดอภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร - นิรโทษกรรม - ปรองดอง”  ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในงานดังกล่าว นอกจากการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงรัฐประหาร และแจก "คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร" แล้ว คณะนิติราษฏร์ยังได้จัดทำข้อเส

...

เข้าสู่ระบบ