อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

27 March 12

กำเนิดองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ๒๔๙๐

"และที่ว่าในหลวงมีพระราชภาระมากทั่วทุกมุม ทุกกระทรวงทะบวงกรม ก็ไม่จริง ในหลวงภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทรงพระราชอำนาจโดยจำกัด...ท่านทรงปกเกล้าฯ ไม่ได้ทรงปกครอง มีราชการอะไร รัฐมนตรีก็มีความรับผิดชอบเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอยู่โดยตรงแล้ว แม้จนกระทั่งการใช้พระราชอำนาจยับยั้งกฎหมาย ก็ต้องมีรัฐมนตรีรับสนอง เมื่อเช่นนี้จะมาตั้งที่ปรึกษาอะไรกันอีก ก็

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

6 March 12

พระราชวงศ์กล่าวความอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบและคำปฏิญาณตนต่อคณะราษฎร

"...บัดนี้ความมาปรากฏขึ้นว่า  ได้มีปากเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบเกิดขึ้นในหมู่พระราชวงษ์  ซึ่งถ้าหากจะเพิกเฉยเสียก็เกรงจะเป็นเชื้อฝอยให้ลุกลามต่อไป  และครั้นคณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสียเองก็เกรงจะเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย  ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาให้ทรงทราบ  เพื่อขอได้ทรงช่วยทำความเข้าพระ-ทัยในหมู่

...

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

3 February 12

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ โต้ปฏิกิริยาสังคมหลังนิติราษฎร์แถลงข้อเสนอฯ

รวมบทสัมภาษณ์และคลิปวิดีโอ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติราษฎร์ อธิบายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฎิรูปรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปมาตรา ๑๑๒ รวมทั้ง เจตนารมณ์ของคณะนิติราษฎร์  "...ถ้าไม่เห็นด้วย ก็บอกเรามา เราก็โอเค ว่าไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลอย่างไร ถ้าสังคมไม่เห็นด้วย ก็ไม่ต้องทำ ก็ไม่ต้องเขียน (ตามที่เราเสนอ) สิ่งที่เรานำเสนอ เราก็แค่บ

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

1 February 12

ทัศนะในวัยหนุ่มของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าด้วยม. ๑๑๒ - Prometheus

ในห้วงยามที่มาตรา ๑๑๒ กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย ผู้อ่านชื่อว่า Prometheus ส่งบทสัมภาษณ์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อวัยหนุ่ม ซึ่งเกี่ยวกับมาตรา ๑๑๒  มาให้นิติราษฎร์ "ทัศนะในวันหนุ่มของ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าด้วยมาตรา ๑๑๒"  นับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ร่วมสมัย และน่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อคนในราชวงศ์พูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน

...

เข้าสู่ระบบ