อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

28 June 12

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และขบวนการเสรีไทย(๑)

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช และขบวนการเสรีไทย  (๑)ดอม ด่านตระกูลเรื่องขบวนการเสรีไทย เป็นประวัติศาสตร์สำคัญเรื่องหนึ่ง   เป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษชาวไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ล้วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานรับใช้ชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ   ภารกิจอันสูงส่งที่ต้อ

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

27 June 12

สุนทรพจน์หลวงพิบูลสงคราม - การสู้กันของระบอบเก่าและระบอบใหม่

"ผมขอยืนยันว่า ในชั่วชีวิตเรา บางทีลูกเราด้วย จะต้องรบกันไปอีก และแย่งกันในระบอบเก่ากับระบอบใหม่นี้ เพราะเหตุเราจะต้องประสานกัน เราต้องการความสงบสุข เราต้องการสร้างชาติ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น เราจึงไม่ได้ทำอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงกันข้าม ใครจะไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เมื่อเปรียบกับในต่างประเทศ ท่านทั้งหลายจ

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

23 June 12

Euthanasiaกับการแก้ไขรธน.ลักเซมเบิร์ก:ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมาย

Euthanasia กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรลักเซมเบิร์ก : ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมายโดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์๑. บทนำ๒.  ราชอาณาจักรลักเซมเบิร์กกับความขัดแย้งในร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Euthanasia๓. พระราชอำนาจของกษัตริย์ลักเซมเบิร์กในกระบวนการตรากฎหมาย๔. การปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจในกระบวนการตรากฎหมายในปี ๒๐๐๙๕. บทสรุป

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

23 June 12

โต้ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประวัติศาสตร์ของใคร?

"สืบเนื่องมาจากหนังสือเรื่อง เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ของ วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย  ที่มีการนำมาลงเป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน   และยังไม่มีผู้ใดนำเสนอข้อมูลอีกด้านเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง  ทำให้มีการติดต่อมายังผู้เขียนว่าควรทำหน้าที่นำข้อมูลหลักฐานมาชี้แจง  เพราะก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยโต้แย้งเรื่องกรณีสวรรคตของพระบาทส

...

เข้าสู่ระบบ