อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

25 September 12

จัดเสวนา ๒ ปี นิติราษฏร์ 6 ปี รัฐประหาร

นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร" ใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีกำหนดการดังนี้๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐  “นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร” ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ กิจกรรมรำลึกนวมทอง ไพรวัลย์ “๖ ปี แท็กซี่ชนรถถัง” ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ “รัฐประ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

19 September 12

เลื่อนการจัดงานเสวนา 2 ปี นิติราษฎร์

ตามที่ได้มีการประกาศ และประชาสัมพันธ์ว่า คณะนิติราษฎร์ ร่วมกับศปช. และกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล จะจัดงาน "รัฐประหาร ความรุนแรง อนิติรัฐ" เพื่อทบทวน 6 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 9.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปแล้วนั้นเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสถานที่ ไม่สามารถจัดงานในช่วงบ่าย (14.00 - 17.00 น.) ได้

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

16 September 12

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา"บอยคอต"กกต.โดยอ้างพระราชดำรัสวันที่ ๒๕เม.ย.๒๕๔๙

"ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยโดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล แต่ในเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะว่างเว้นรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

19 July 12

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๕ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและที่มาของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะนิติราษฎร์ได้แถลงข้อเสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและให้จัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นทำหน้าที่แทนนั้น ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์บางประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญและที่มาของคณะตุลากา

...

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
เข้าสู่ระบบ