อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

13 February 14

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่ออ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

แถลงการณ์ เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้  ๑. ดร.สมศักดิ์

...

Blog Icon

บทความ

13 January 14

ข้อเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง : ข้อเสนอที่มองไม่เห็นหัวคน

วรเจตน์ ภาคีรัตน์  เขียนบทความ "ข้อเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง : ข้อเสนอที่มองไม่เห็นหัวคน"  "...ด้วยเหตุนี้ ความพยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ความพยายามให้เลื่อนการเลื่อนตั้งออกไป จึงเท่ากับการยอมให้คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องอยู่ในตำแหน่งนานต่อไปเช่นกัน หากผู้ใดเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป แต่ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องออกจากตำแหน่งทั้งคณะ (ซึ่งไม่

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

4 December 13

สัมภาษณ์'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' ประเพณีการปกครองฯ ตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ

คำชี้แจง : ในขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ" แก่ทีมงานของวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งคือ จุลนิติ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกระแสทางสังคมบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานขึ้นโดยยกบทบัญญัติมาตรา ๗ รัฐธรรมนูญแห่

...

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

26 November 13

คลิปนิติราษฎร์แถลงการณ์ต่อคำวินิจฉัยศาลรธน. กรณีแก้ไขที่มาส.ว.

คลิปงานคณะนิติราษฎร์แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ ของ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ