Home » Download

List of Download

name size

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีนิติราษฎร์

รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายนิติรัฐ-ประชาธิปไตย และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้ ....

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-09-18 05:42:59 in แถลงการณ์

17425 times downloaded

0.1 MB

การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีนิติราษฎร์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้มีการนำเสนอข่าวสารโดยสื่อมวลชนจำนวนมากในลักษณะที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ จนสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอให้ “ลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙” ประกอบกับมีผู้ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวให้เข้าใจอย่างเพียงพอ คณะนิติราษฎร์จึงเห็นสมควรชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ 

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-09-25 12:39:37 in แถลงการณ์

10046 times downloaded

68.2 kB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๔๑ทับ๒๕๕๓ คดีคุณฉลาด วรฉัตร

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-09-29 11:42:31 in เอกสารประวัติศาสตร์

413 times downloaded

3.8 MB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-09-29 12:19:13 in เอกสารประวัติศาสตร์

1430 times downloaded

3.8 MB

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี (นายกีรติ กาญจนรินทร์) คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๙/๒๕๕๒

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-10-05 16:11:44 in เอกสารประวัติศาสตร์

2473 times downloaded

0.1 MB

เรื่องคำว่า ราชการ ควรเปลี่ยนเป็น รัฐการฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-11-26 20:40:44 in เอกสารประวัติศาสตร์

779 times downloaded

5.8 MB

ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ปรับปรุงใหม่)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ (ฉบับเพื่อการรณรงค์รวบรวมรายชื่อแก้ไขกฎหมาย)

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2011-12-26 14:41:19 in เอกสารประกอบการสอน

24423 times downloaded

0.1 MB

ข้อเสนอแก้ ๑๑๒ ฉบับรณรงค์

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  ฉบับ ครก. ๑๑๒

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2011-12-27 00:10:56 in แถลงการณ์

32685 times downloaded

0.2 MB

proposal of Nitirassadorn (new 112)

proposal of Nitirassadorn (new Section 112)

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-01-17 16:25:45 in เอกสารประกอบการสอน

16211 times downloaded

0.2 MB

กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์

กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2012-01-22 22:41:58 in แถลงการณ์

4555 times downloaded

0.3 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ