Home » Download

List of Download

name size

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2013-03-18 12:32:43 in แถลงการณ์

3138 times downloaded

0.3 MB

ถอดบทเรียนจากคำพิพากษายกฟ้องคดี 112 (คดีสุรภักดิ์)

ถอดบทเรียนจากคำพิพากษายกฟ้องคดี 112 (คดีสุรภักดิ์)

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-11-30 14:29:13 in บทความ

6041 times downloaded

1.8 MB

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา"บอยคอต"กกต.โดยอ้างพระราชดำรัสวันที่ ๒๕เม.ย.๒๕๔๙

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2012-09-16 23:05:12 in เอกสารประวัติศาสตร์

470 times downloaded

0.5 MB

ท่านสถิตย์ ไพเราะ โต้แย้ง บทความ “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”


โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2012-04-12 02:04:51 in บทความ

833 times downloaded

1.1 MB

บทความเรื่องร่างประกาศ กสทช.

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2013-07-29 22:41:49 in บทความ

534 times downloaded

0.2 MB

บันทึกของเคนเน็ธ แลนดอนเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (สมศักดิ์ฯ)

บันทึกของเคนเน็ธ แลนดอนเกี่ยวกับกรณีสวรรคต และข่าวลือเรื่องแผนการใหญ่ของพี่น้องปราโมช

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-10 00:32:15 in เอกสารประวัติศาสตร์

3944 times downloaded

1.3 MB

บันทึกธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฯ พระยานิติศาสตร์ฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-05-08 13:02:37 in เอกสารประวัติศาสตร์

1636 times downloaded

0.5 MB

ประกาศคณะราษฏร

"ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบจากพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่า กษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎร์ให้ร่มเย็ย แต่การก็หาได้เป็นไปจามที่คิดหวังไม่ ..."  - คณะราษฎร

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 00:49:03 in เอกสารประวัติศาสตร์

5098 times downloaded

0.2 MB

ประกาศตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร

"เนื่องด้วยปรากฏว่า รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดิน ไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้ง ทั้งไม่สามารถรักษาคสวามสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ คณะนายทหารซึ่งมี จอมพล ..."

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 20:42:41 in เอกสารประวัติศาสตร์

2873 times downloaded

23.3 kB

ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่

"... ในประเทศสยามนี้  ธรรมเนียมบ้านเมือง  ที่เปนการกดขี่แก่กัน  อันไม่ต้องด้วยยุติธรรมนั้น  ก็ยังมีอยู่อีก หลายอย่าง  หลายประการ จะต้องคิดลดหย่อนผ่อนเปลี่ยนเสียบ้าง  แต่การที่จัดผลัดเปลี่ยนธรรมเนียมจะให้แล้วไปในครั้งเดียวคราวเดียวนั้นไม่ได้  จะต้องค่อยคิดเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาที่ควรแก่กาล  ที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ้านเมืองจึงจะได้มีความเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  แลธรรมเนียมที่หทอบคลานกราบไหว้ในประเทศวยามนี้  เหนว่าเปนการกดขี่แก่กับเข็งแรงนัก ..."

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-01-14 07:30:15 in เอกสารประวัติศาสตร์

776 times downloaded

3.3 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ