Home » Download

List of Download

name size

แถลงการณ์ อำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงข่าวโดยอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กำหนดจัดวันลงคะแนนใหม่ทดแทนการลงคะแนนเลือกตั้งที่มีการประกาศงดการลงคะแนนไป โดยกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ส่วนกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ กกต. ไม่สามารถจัดการรับสมัครได้นั้น กกต. ยังไม่ได้พิจารณากำหนดวันลงคะแนน เพราะต้องรอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะยินยอมตราพระราชกฤษฎีกาประกาศรับสมัครใน ๒๘ เขตตามข้อเสนอของ กกต. หรือไม่

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2014-02-16 09:21:44 in แถลงการณ์

1967 times downloaded

0.2 MB

บทความเรื่องร่างประกาศ กสทช.

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2013-07-29 22:41:49 in บทความ

534 times downloaded

0.2 MB

ข้อเสนอแก้ ๑๑๒ ฉบับรณรงค์

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  ฉบับ ครก. ๑๑๒

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2011-12-27 00:10:56 in แถลงการณ์

32685 times downloaded

0.2 MB

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ (ตอนจบ)

บทความ จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว (ตอนที่ ๒ (จบ))  เขียนโดย ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-14 11:41:41 in บทความ

1356 times downloaded

0.2 MB

ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2013-01-07 00:07:21 in แถลงการณ์

365 times downloaded

0.2 MB

รูปแบบองค์กรยกร่างและจัดทารัฐธรรมนูญใหม และกระบวนการยกร่างและจัดทารัฐธรรมนูญใหม่

ข้อเสนอคณะนิตราษฎร เรื่อง รูปแบบองค์กรยกร่างและจัดทารัฐธรรมนูญใหม และกระบวนการยกร่างและจัดทารัฐธรรมนูญใหม่

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2012-01-22 23:32:18 in แถลงการณ์

4322 times downloaded

0.2 MB

ประกาศคณะราษฏร

"ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบจากพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่า กษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎร์ให้ร่มเย็ย แต่การก็หาได้เป็นไปจามที่คิดหวังไม่ ..."  - คณะราษฎร

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 00:49:03 in เอกสารประวัติศาสตร์

5098 times downloaded

0.2 MB

proposal of Nitirassadorn (new 112)

proposal of Nitirassadorn (new Section 112)

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-01-17 16:25:45 in เอกสารประกอบการสอน

16211 times downloaded

0.2 MB

ความเห็นต่อพรบ.นิรโทษกรรมคณก.

ความเห็นต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรม ฉบับ คณก.

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2013-10-31 17:04:07 in แถลงการณ์

5054 times downloaded

0.2 MB

กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์

กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2012-01-22 22:41:58 in แถลงการณ์

4555 times downloaded

0.3 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ