Home » Download

List of Download

name size

คำพิพากษา 6374 ทับ 2556

คำพิพากษาคดี 112 ปี 2556 

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2013-11-17 13:09:23 in เอกสารประกอบการสอนของ สาวตรี สุขศรี

127 times downloaded

26.0 MB

คำพิพากษาชั้นต้นคดีประชาไท

คำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีประชาไทฟ้อง ศอฉ. ปิดกั้นเว็บไซท์

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-06 21:16:08 in เอกสารประวัติศาสตร์

842 times downloaded

0.1 MB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๔๑ทับ๒๕๕๓ คดีคุณฉลาด วรฉัตร

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-09-29 11:42:31 in เอกสารประวัติศาสตร์

414 times downloaded

3.8 MB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-09-29 12:19:13 in เอกสารประวัติศาสตร์

1431 times downloaded

3.8 MB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแดงที่๒๗๘/๒๔๘๒ กรณียึดทรัพย์สมเด็จพระปกเกล้าฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-06-09 07:45:05 in เอกสารประวัติศาสตร์

5228 times downloaded

3.4 MB

คำสั่งศอฉ. ปิดกั้นเว็บตามพรก.ฉุกเฉิน

คำสั่งศอฉ. ปิดกั้นเว็บไซท์ตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-06 21:18:45 in เอกสารประวัติศาสตร์

800 times downloaded

0.9 MB

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ (ตอนจบ)

บทความ จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว (ตอนที่ ๒ (จบ))  เขียนโดย ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-14 11:41:41 in บทความ

1356 times downloaded

0.2 MB

คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)

"คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)" ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารนิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ เล่ม ๕ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ โดยไม่ปรากฎชื่อผู้เขียน เป็นการอธิบายข้อความสำคัญในบทกฎหมายที่เผยแพร่ในวารสารนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ในคำอธิบายส่วนนี้ทั้งหมดไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนแต่อย่างใด

ในด้านสำนวนการเขียน สันนิษฐานว่า นายเดือน บุนนาค หรือนายไพโรจน์ ชัยนาม เป็นผู้จัดทำ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-06-04 13:26:08 in เอกสารประวัติศาสตร์

1333 times downloaded

2.5 MB

คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร

คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-01-29 17:25:28 in เอกสารประกอบการสอน

15797 times downloaded

2.3 MB

คู่มือระบอบใหม่

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-05-08 18:16:13 in เอกสารประวัติศาสตร์

1595 times downloaded

36.5 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ