Home » Download » บทความ

List of Download : บทความ

name size

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย นักนิติศาสตร์ได้เพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายใช้และตีความ กฎหมายตามอำเภอใจหรือใช้และตีความกฎหมายโดยก่อให้เกิดผลอันประหลาดมานานแล้ว แต่จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันเป็นยุติและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับ การใช้และการตีความกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการในทางนิติศาสตร์ที่มีมากว่าสองพันปี นั้นจะไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้และการตีความกฎหมายขึ้นมา เลย

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-28 21:38:10 in บทความ

3393 times downloaded

2.6 MB

เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจำกัด

ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนถือเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการแสดง ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลของตน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนเป็นเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน (individual) มาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่ม (collective)

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-03 05:25:14 in บทความ

6532 times downloaded

0.4 MB

ปริศนากรณีสวรรคต (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)

"ทุกครั้งที่ผมได้อ่านหรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็นเรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยากหรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉพาะถ้าการพูดหรือเขียนทํานองนี้เป็นของนักวิชาการ สําหรับผมใครที่พูดหรือเขียนแบบนี้ แสดงว่าคงแทบไม่เคยได้อ่านหรือคิดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตอย่างจริง ๆ จัง ๆ..."

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-05 22:32:40 in บทความ

94665 times downloaded

3.8 MB

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ (ตอนจบ)

บทความ จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว (ตอนที่ ๒ (จบ))  เขียนโดย ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-14 11:41:41 in บทความ

1356 times downloaded

0.2 MB

ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

 

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๔๙ เรื่อง “ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดย  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

 

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2010-12-22 08:40:51 in บทความ

1628 times downloaded

0.5 MB

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

 

                                                                        วรเจตน์  ภาคีรัตน์

 เรียบเรียงจากคำอภิปรายงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

 จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

 เผยแพร่ครั้งแรกใน วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๑)

 

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-01-30 15:05:22 in บทความ

16955 times downloaded

0.6 MB

วันอภัยราชา (ไพร่แขนขาว)

เนื่องด้วยวันที่  9 มกราคม เป็นวันคล้ายวันอสัญกรรม และในวันที่ 31 มกราคม นี้ เป็นวันคล้ายชาตกาลของเจ้าพระยาอภัยราชา "ไพร่แขนขาว" จึงเผยแพร่บทความเรื่อง "วันอภัยราชา" และข้อเสนอเกี่ยวกับการประกาศ "วันอภัยราชา" รายละเอียดจะเป็นเช่นไร "อะไรคืออภัยราชา" "เจ้าพระยาอภัยราชาเป็นใคร"ขอเชิญท่านผู้อ่าน ร่วมหาคำตอบไปกับไพร่แขนขาวได้ ณ บัดนี้

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-02-02 14:58:21 in บทความ

833 times downloaded

0.3 MB

อากาศยานรัฐWord_100811

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-08-09 19:23:20 in บทความ

852 times downloaded

0.3 MB

อากาศยานรัฐ _PDF_100811

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-08-09 20:07:23 in บทความ

512 times downloaded

0.3 MB

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-08-10 06:11:50 in บทความ

3495 times downloaded

65.6 kB
« 1 2 »

เข้าสู่ระบบ