Home » บทความ » สาวตรี สุขศรี

สาวตรี สุขศรี

2553 ยุคมืดแห่งการใช้กฎหมาย ยุคสมัยแห่งการคุกคามสื่อ

พลันที่ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณานิตยสารฟ้าเดียวกัน ได้ทราบข่าวว่านิตยสารภายใต้การดูแลของตน รวมทั้งสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันกลายเป็น "ของเถื่อน" ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 เหตุเพราะไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกตั้ง จากการที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าแจ้งความกับตำรวจสันติบาลฝ่ายสิ่งพิมพ์  เสียงหัวเราะของเขาก็ระเบิดขึ้น "ขอบคุณที่ช่วยโฆษณาให้เรา" คือ ถ้อยคำแรกที่ถูกปล่อยออกมากลั้วน้ำเสียงขบขัน

...

จะทำยังไง กับลัทธิล่าแม่มดใหม่ ใน ค.ศ 2010

"ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์" ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ในแวดวงผู้เล่นเฟสบุค (Facebook) ไทย เว็บไซท์ประเภท Social Network ที่ปัจจุบัน นับเป็นเวทีสาธารณะสำคัญเวทีหนึ่งที่ผู้คนในยุคข้อมูลข่าวสารใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบาย ใส่ร้าย ฯลฯ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในหมู่เพื่อนฝูง คนรู้จัก หรือคนอยากรู้จัก สำหรับ "ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์"

...

กฎหมายไทย กับเสรีภาพสื่อสารมวลชน

หากจะกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นกันอย่างจริงจังแล้ว อาจเรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับหน้าเป็นห่วง เพราะนับเนื่องจากกลางสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลรัฐประหาร รัฐบาลสมัคร-สมชาย กระทั่งรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สื่อมวลชนทั้งกระแสหลักและกระแสรอง รวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ถูกสอดส่อง ควบคุมโดยภาครัฐมาแล้วทั้งสิ้น

...

เข้าสู่ระบบ