Home » สัมมนา/บทสัมภาษณ์ » สาวตรี สุขศรี

สาวตรี สุขศรี

ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้-เดึงศาลอาญาระหว่างประเทศร่วมตรวจสอบ

ในขณะที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พูดว่าต้องการความปรองดอง แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ก็คือ มีการไล่ล่าคนเสื้อแดง (กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน) ไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือแนวร่วมทั่วประเทศ หรือแม้กระทั่งการไล่ปิดสื่อต่างๆที่ยังมีอยู่ตลอดเวลานั้น ดังนั้น ประเด็นแรกที่เราต้องตั้งคำถาม ก็คือ ตรงนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลพูดหรือไม่

...

ชำแหละพรบ.คอมฯ อาวุธใหม่สั่นสะเทือนโลกไซเบอร์

“ถ้าอ่านดูแล้วจะชัดเจนมากเลยว่า รัฐต้องการออกกฎหมายนี้มาเพื่อ “ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด” โดยที่มันไม่มีตรงไหนเลยที่เขียนว่าต้องคานกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะ เพราะกฎหมายลักษณะนี้มันเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นต้องมีประเด็นนี้ขึ้นมาคิดนิดหนึ่ง แต่ไม่มี”

...

พ.ร.บ. (ฉุกเฉิน) – พ.ร.ก. (สถานการณ์ฉุกเฉิน) พอหรือยัง

คิดว่าการใช้มาตรการปิดสื่อนั้นไม่ถูกต้อง โดยหลัก ไม่สมควรอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม กฎมายรัฐธรรมนูญเองก็รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไว้ชัดเจน ยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ไม่ว่าสังคมจะอยู่ในช่วงไหนก็ไม่ควรปิด

...

ศาลรธน. พร้อมจะพิสูจน์ไหม ? - สัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี

"...ศาลจะเสื่อมเสียหรือไม่ ไม่ใช่เพราะมีคนเอาคลิปที่มีพฤติกรรมที่น่าเสื่อมเสียของคนในองค์กรออกมา ประกาศหรือเผยแพร่ แต่ ศาลจะเสื่อมจะเสียก็เพราะพฤติกรรมที่เสื่อมเสียเองของคนในองค์กรที่ปรากฎ อยู่ในคลิป จะเสื่อมเสียก็เพราะคนที่เกี่ยวข้องขององค์กร นอกจากไม่ชี้แจงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในคลิปเองแล้ว ยังนิ่งเฉยช่วยกันบิดเบือนประเด็นด้วย อย่างนี้แหละจะยิ่งเสื่อมเสีย..."

...

รายงานสถิติคดี และจำนวนเว็บที่ถูกปิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ

เปิดรายงานวิจัย (เฟสที่ ๑) "สถานการณ์การควบคุม และปิดกั้นสื่อออนไลน์ ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย" (ทั้งฉบับภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ซึ่งแสดงตัวเลขสถิติคดีความ และตัวเลขยูอาร์แอลที่โดนปิดกั้นในช่วงเวลากว่า ๓ ปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้  โดย คณะวิจัย สาวตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิน ยิ่งยงพัฒนา และ ผู้ช่วยวิจัย ดุนุช วัลลิกุล, ยิ่งชีพ อัชฌานนนท์, ธนกฤต เปี่ยมมงคล, ทิวสน สีอุ่น สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (HEINRICH BÖLL STIFTUNG) 

 

...

เข้าสู่ระบบ