Home » สัมมนา/บทสัมภาษณ์ » วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ผู้มีอำนาจตีความกฎหมายคือผู้ทรงอำนาจโดยแท้จริง

ในบรรดานักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้ ชื่อของ รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ในฐานะอาจารย์หนุ่มผู้ยึดมั่นหลักการทางนิติศาสตร์ และยังแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้กฎหมายของรัฐบาล และฝ่ายตุลาการ นับแต่ยุครัฐบาลทักษิณ ยุค คมช. เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน

...

ฟังเสียงข้างน้อย - ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ - คดียึดทรัพย์

ย้อนหลังไป 4 เดือนที่แล้ว ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กับประชาชาติธุรกิจ

“ผมไม่คิดว่าศาลฎีกาจะรับครับ ยกทิ้งเลย แล้วก็ยึดทรัพย์กันไป”

อะไรคือเบื้องหลังความเชื่อ และหลักเหตุผลของนักกฎหมายหนุ่ม ลองพิจารณาดู

...

ปรองดอง ปฏิรูป รัฐสวัสดิการเป็นของเล่นที่โยนมาให้เล่นกันเฉยๆ

พวกเผด็จการเขาคิดอย่างนี้ (นะ)  ย้อนกลับไปดูสมัยจอมพลสฤษดิ์ (ธนะรัชต์) เขาก็คิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ได้แตกต่างกัน  เพียงแต่เนียนขึ้นกว่าเดิม มีโครงสร้างในทางสังคมสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเอง แต่ว่าสภาพแก่นแท้ของเรื่องไม่ได้เปลี่ยน ก็คือว่า รัฐคิดว่าจะต้องมีอำนาจมากขึ้น การมีอำนาจมากขึ้นทำให้รัฐสะดวกในแง่ของการเข้าจัดการกับคนซึ่งมีความคิดความเห็นแตกต่างไปจากรัฐบาล

...

คนที่มีใจเป็นธรรม รักประชาธิปไตยเห็นแบบนี้ รับไม่ได้หรอกครับ

ผมเห็นไม่ตรงกับ อาจารย์สมเกียรติ (ตั้งกิจวานิชย์) ในส่วนเรื่องการกีดกันและเอื้อประโยชน์  ในส่วนโทรคมนาคม เพราะดูจากตัวสัญญาระหว่างบริษัทมือถือต่างๆ ที่ทำกับรัฐวิสาหกิจของรัฐและ ในส่วนกฎหมายที่ออกมา วัตถุประสงค์ของภาษีสรรพสามิตยังไม่พบว่าเป็นการกีดกันรายใหม่แต่อย่างใด

...

วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ‘ถึงเวลาทบทวนศาลปกครอง’

"ใบตองแห้ง" สัมภาษณ์ “วรเจตน์ ภาคีรัตน์” นักกฎหมายมหาชน กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับเปิดประมูล 3G เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

...

ปาฐกถา วรเจตน์ ภาคีรัตน์: “10 ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะเดินหน้าลงคลอง”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แสดงปาฐกถาในงาน 1 ทศวรรษหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2542-2551) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข้อ “10 ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะเดินหน้าลงคลอง” ซึ่งเป็นการปาฐกถาร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ ปาฐกถาเรื่องนี้แสดงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ถอดความปาฐกถาโดยเว็บไซต์ประชาไท

 

...

ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ในงานสัมมนา "ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย" ที่ นิติราษฏร์จัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อภิปรายถึงสถาบันตุลาการที่ต้องรับใช้ประชาชน เจ้าของอำนาจที่แท้จริงตามรัฐธรรมนูญ และระบุการสอนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาเรียนของคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ โดยเห็นว่าต้องสอนมโนธรรมสำนึก ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มเติมด้วย ที่มา www.voicetv.co.th

...

วันสบายสไตล์กันเอง กับนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Voice of the day สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม "นิติราษฎร์" (นิติศาสตร์เพื่อราษฎร) เพื่อทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นในฐานะนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่ยึดถือหลักวิชาด้านนิติศาสตร์ในการมองปัญหา และกล้าที่จะวิพากษ์ วิจารณ์ หลายคำถามที่จะทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้น

...

การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย- วรเจตน์ ภาคีรัตน์

คอลัมน์    บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง    รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง “การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้เขียน    กองบรรณาธิการ จุลนิติ

...

โปรดฟังอีกครั้ง ไม่ยอมรับรัฐประหาร - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Intelligence VoiceTV  อธิบายชัด ๆ กับข้อเสนอของคณะนิติราษฏร์ ยืนยันว่าการเสนอให้ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 ก.ย.2549" ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรม อภัยโทษ หรือล้างมลทินให้กับใคร และไม่ควรมีการกล่าวอ้างอีกต่อไปแล้วว่าคณะนิติราษฎร์เสนอให้ "ล้างผิด" แก่นักการเมือง จุดยืนของคณะนิติราษฎร์มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือ ปฏิเสธรัฐประหาร ! ...


...

สัมภาษณ์‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’: “นี่คือหัวใจ ”สภาต้องแก้ รธน.ให้ได้

 “แต่เมื่อปรากฏต่อรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้อำนาจที่ตัวเองไม่มีจากรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวเองมีอำนาจอะไรจากตัวรัฐธรรมนูญ สภาซึ่งทรงอำนาจตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้” - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์คณะ "ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน" ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

...

สัมภาษณ์'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' ประเพณีการปกครองฯ ตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ

คำชี้แจง : ในขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ" แก่ทีมงานของวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งคือ จุลนิติ ดังปรากฎด้านล่างนี้ เป็นช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกระแสทางสังคมบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานขึ้นโดยยกบทบัญญัติมาตรา๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น บทสัมภาษณ์ความเห็นกรณีการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ จึงเป็นปฏิกิริยาทางวิชาการต่อกระแสรณรงค์เรื่องนายกพระราชทานในช่วงนั้น

คณะนิติราษฎร์เห็นว่า บทสัมภาษณ์ทางวิชาการชิ้นนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตลอดจนบางประการเกี่ยวกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อใช้อ้างอิงได้ต่อไปในทางวิชาการและผู้สนใจ คณะนิติราษฎร์จึงนำบทความนี้ตีพิมพ์บทความนี้ลงในเว็บไซต์คณะนิติราษฎร์เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง.

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ". ใน จุลนิติ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙) 

...

เข้าสู่ระบบ