Home » สัมมนา/บทสัมภาษณ์ » ธีระ สุธีวรางกูร

ธีระ สุธีวรางกูร

สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

วันนี้ผมเห็นว่าโครงสร้างอำนาจของบรรดากลุ่มการเมืองไทยทั้งที่อยู่หน้าฉากและหลังฉากมันยังไม่ลงตัว และเราก็ยังไม่มีบทสรุปว่าสังคมไทยต้องการโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในลักษณะไหนกันแน่ ช่วงนี้แต่ละฝ่ายจึงยังต้องสู้กันต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้

...

เมื่อหวัดธรรมดาถูกมาตรา 237 ถือว่าเป็นไข้หวัดนก

ผมไม่เคยคิดว่าการมีความเห็นต่างเป็นการที่แสดงออกถึงความผิดปกติของสังคม ความจริง หากเรามองให้ไกลกว่านั้น ผมกลับเห็นว่านี่เป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลในทุกด้านให้สังคมรับรู้ เมื่อสังคมพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบด้านแล้ว ไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร และกับใคร อย่างน้อยที่สุดกระบวนการเรียนรู้ในสังคมก็ถือว่าได้เกิดขึ้นมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง

...

"อาจารย์นิติ มธ."วิพากษ์ เกมแก้ไขรธน.ทำไมเพิ่งมาสนใจตอนนี้ ร่างหมอเหวงน่าสนใจแต่..ตอบโจท

บทสัมภาษณ์อาจารย์ธีระ  สุธีวรางกูล วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   เวลา  14:40:31 เผยแพร่ในเว็บไซต์ มติชนออนไลน์

...

วิพากษ์ เกมแก้ไขรธน.ทำไมเพิ่งมาสนใจตอนนี้ - ธีระ สุธีวรางกูร

ธีระ สุธีวรางกูร ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ไว้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 "...การเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้ว นั่นก็คือตัวร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหมอเหวง โตจิราการ หรือ คณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.)แล้วก็ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค 2 พรรค แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า สองร่างแรกรัฐบาลไม่เคยให้ความสนใจเลย หรือพยายามจะหาเหตุที่ว่า มันติดปัญหาตรงนั้นบ้าง ตรงนี้บ้าง และในที่สุดก็ก็มีการปฏิเสธร่างฉบับนั้นไป แต่ว่าตอนนี้กลับมีการผลักดันให้มีการเร่งแก้ไขโดยเร็ว ตรงนี้เป็นข้อสังเกตว่า ทำไมรัฐบาลไม่สนใจร่างสองร่างนี้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันพอถึงร่างของรัฐบาล รัฐบาลกลับรีบเร่ง..."

...

สงครามยังไม่จบ - ธีระ สุธีวรางกูร

ไทยโพสต์ สัมภาษณ์ ธีระ สุธีวรางกูร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ในประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

"...หากการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์จริงมันก็ เป็นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน มากกว่าจะเป็นการ สร้างความสมานฉันท์ระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่ายในสังคม..."

...

สัมภาษณ์ 'ธีระ สุธีวรางกูร': "วัดใจศาลรัฐธรรมนูญ"

"ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา มันเกิดจากการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท้ ที่ได้ไปรับเรื่องที่ศาลฯไม่มีอำนาจมาวินิจฉัย ผลจากการกระทำเช่นนี้ของศาลฯ ไม่เพียงแต่จะเกิดสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางการเมือง  และความกินแหนงแคลงใจระหว่างศาลฯกับรัฐสภาอีกด้วย" - ธีระ สุธีวรางกูร

...

เข้าสู่ระบบ