Home » บทความจากผู้อ่าน

บทความจากผู้อ่าน

ปรองดองแห่งชาติในสายตาสังคมวิทยากฎหมาย

โดย กฤษณ์  วงศ์วิเศษธร (นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน)

“ความยุติธรรม คือเจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาลที่จะให้แก่ทุกคนในส่วนที่เขาควรจะได้”

Corpus Iuris Civilis

...

เก็บตกประเด็น : คดีมาบตาพุดกับหลักนิติรัฐ

โดย กฤษณ์  วงศ์วิเศษธร (นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจากบทความชื่อ “บทวิเคราะห์: คดีมาบตาพุด ถูกใจแต่อาจไม่ถูกต้อง” เผยแพร่ครั้งแรกใน TopScholar

"โดยที่ศาลปกครองระยองได้มีคำพิพากษากรณีประชาชนฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ละเลยต่อหน้าที่และร้องขอให้ประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ หากท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็พอที่จะผ่านหูผ่านตาไปบ้าง"

...

ข้อโต้แย้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ - พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

เริ่มเรื่องนายไกรวัลย์ เกษมศิลป์ โพสต์ถามในเว็บไซต์ของนายมีชัย ว่า “  ผมได้เข้าไปใช้ห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน พบเห็นการเขียนข้อความให้ร้ายต่อสถาบันกษัตริย์   อยากจะถามว่าเจ้าของสถานที่จะมีความผิดไหมครับที่ปล่อยให้มีข้อความอย่างนี้ ถ้าหากจะเอาผิดกับเจ้าของสถานที่หรือให้เจ้าของสถานที่เขาลบข้อความเหล่านี้เสีย จะทำอย่างไรครับ ถ้าหากว่าเจ้าของสถานที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้มีข้อความอย่างนี้อยู่ต่อไป จะไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสถานที่ได้ไหมครับ”

ตามข่าว นายมีชัย ฤชุพันธุ์   ตอบคำถามว่า  “ ถ้าเจ้าของเขารู้เห็นข้อความนั้นแล้วยังไม่ลบทิ้งเจ้าของสถานที่ก็อาจมีความผิดเสียเองได้  ถ้าใครพบเห็นก็ควรช่วยกันแจ้งให้เจ้าของเขาลบทิ้ง หรือแจ้งกับตำรวจให้ไปดู”

...

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ - รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

"จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว" โดย ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ บทความชวนอ่าน ที่เขียนวิพากษ์บทบาทของศาลในยุคสมัยปัจจุปัน ในอันที่จะยับยั้งการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร ผ่านการวิเคราะห์ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 379/2553 เรื่องการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 IMT (“คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G”)2 อันเป็นต้นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากฝันสลาย เพราะโอกาสที่จะได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ 3G ในปี 2554 เลือนลางไปอย่างสิ้นเชิง

...

กระบวนการการปรองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่

“…อะไรคือปลายทางแห่งการอภิวัฒน์ของเรานั้นน่ะหรือ ความสงบรื่นรมย์ในเสรีภาพและความเสมอภาค ในยุคสมัยแห่งความยุติธรรมอันนิรันดร์ ซึ่งกฎจะถูกจารึก มิใช่เพียงในหินอ่อน หรือแผ่นศิลา หากแต่เป็นในหัวใจของมนุษย์ แม้กระทั่งว่าหัวใจของทาสผู้หลงลืมมันไปเสียแล้ว หรือในหัวใจของทรราชย์ผู้ปฏิเสธมัน…” - มักซิมิลง โรแบสปิแยร์, 1794

...

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ (ตอนจบ) - รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ เขียนบทความ "จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว (ตอนที่ ๒ (จบ))" หลังจากนิติราษฏร์เคยเผยแพร่ "จดหมาย ฯ ตอน ๑" ไปแล้ว

...

ความยุติธรรมในนิทาน - ไพร่แขนขาว

บ่นความเรื่องนี้ “ไพร่แขนขาว” ได้เขียนเล่นเมื่อประมาณสิบปีก่อน ให้เพื่อนฝูงดูในวงจำกัด เมื่อเห็นว่ากลุ่มนิติราษฎร์จัดทำเว็บไซต์ เลยขออนุญาตนำมาลงลดความร้อน และเพื่อความสนุกเพลิดเพลินของตัวเองเป็นสำคัญ

...

ในกระแสการปฏิรูปศาลปกครองฯ - สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

"ในกระแสการปฏิรูปศาลปกครอง : คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศาลปกครอง" โดย สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

"...บทบาทของศาลปกครองไทยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไล่มาตั้งแต่คดี กฟผ. มาบตาพุด จนกระทั่งมาถึงคดี 3G ซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือเป็นการหยุดฝ่ายบริหารโดยอำนาจของศาลปกครอง1 ได้ก่อให้เกิดกระแสความคิดที่เสนอให้มีการปฏิรูประบบศาลปกครอง หรือทบทวนบทบาทของศาลปกครอง ผู้เขียนในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งจึงอยากจะมีส่วนร่วมถกเถียงในกระแสความคิดดังกล่าว โดยการตั้งคำถามถึงบทบาทและภารกิจหลักของศาลปกครองซึ่งเป็นคำถามพื้นฐานอันมีผลต่อการกำหนดรายละเอียดกระบวนวิธีพิจารณาของศาลในที่สุด..."

...

ศาลรัฐธรรมนูญกับมาตรฐานมโนสำนึก - วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

บทความ "ศาลรัฐธรรมนูญกับมาตรฐานมโนสำนึก" โดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

หมายเหตุจากผู้เขียน ความเห็นนี้ประกอบขึ้นช่วงข้ามคืนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เพื่อเสนอสู่สาธารณะในช่วงวันหยุดยาวอันเป็นเวลามงคล แต่ก็ยังพร่องในความสมบูรณ์และหวังจะได้ปรับปรุงต่อไป หากผู้อ่านมีข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อท้วงติง ขอน้อมรับฟังที่ verapat@post.harvard.edu.

...

คำถามคาใจในคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคฯ - นิติเกิน

นิติเกิน เกิด "คำถามคาใจในคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์"

ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน คำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการที่ท่านได้อ่านไปในคดียุบไม่พรรคประชาธิปัตย์นั้น ทำให้ผู้น้อยเกิดความสงสัยหลายประการ อยากให้ท่านช่วยอธิบายให้กระจ่างชัดด้วย...

...

วันอภัยราชา - ไพร่แขนขาว

เนื่องด้วยวันที่  9 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด และในวันที่ 31 มกราคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ของพระยาอภัยราชา "ไพร่แขนขาว" จึงเผยแพร่บทความเรื่อง "วันอภัยราชา" และข้อเสนอเกี่ยวกับการประกาศ "วันอภัยราชา" รายละเอียดจะเป็นเช่นไร "อะไรคืออภัยราชา" "พระยาอภัยราชาเป็นใคร" ขอเชิญท่านผู้อ่าน ร่วมหาคำตอบไปกับไพร่แขนขาวได้ ณ บัดนี้ ...

...

ปัญหาบางประการของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทย

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์

 

บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เรื่อง “ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

...

I, Robot การปฏิวัติโดยผู้ทรงคุณธรรม - ไพร่แขนขาว

บ่นความ "I, Robot การปฏิวัติโดยผู้ทรงคุณธรรม" โดย ไพร่แขนขาว

ช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา “ไพร่แขนขาว” มักจะฝันว่าได้ไปเที่ยวเกาหลีเหนืออยู่เนืองๆ เกิดปิติตื้นตันกับบรรยากาศสังคมอันดีงามของประเทศเกาหลีเหนืออย่างจับใจ พอจะต้องเดินทางกลับไทยก็สะดุ้งตื่นทุกครั้งไป มีอยู่คืน ตื่นกลางดึก นอนต่อก็ไม่หลับเลยไปค้นแผ่นดีวีดีเก่ามาดู ก็เลยได้โอกาสดูเรื่อง “I, Robot” อีกครั้ง อันเป็นที่มาของบ่นความนี้

...

ประเด็นทางศาสนากับกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก - อานนท์ มาเม้า

อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความ "ประเด็นทางศาสนากับกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก" เพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ กรณีที่มหาเถรสมาคมออกมติที่ ๔๖/๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก...ห้ามนักเรียนและครูผู้นับถือศาสนาอิสลามคลุมฮิญาบในโรงเรียน 

...

ลุงบุญมีระลึกชาติ : จิตวิญญาณที่ถูกสนตะพาย - Beerled

คุณ Beerled เขียนบทความ "ลุงบุญมีระลึกชาติ : จิตวิญญาณที่ถูกสนตะพาย (เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ)" ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ นิติราษฏร์จึงขอเชิญท่านผู้อ่าน

"...ลุงบุญมีระลึกชาติวิพากษ์วิจารณ์คติความเชื่อเชิงอนุรักษ์นิยมที่ครอบงำหรือสนตะพายสังคมไทยให้ตกอยู่ภายใต้กรอบกรงบางอย่าง โดยเฉพาะสถาบันสมมติเพื่อประโยชน์ในการสร้างชาติ ในทางตรงข้าม หนังสื่อให้เห็นคุณค่าทางจิตใจของสถาบันครอบครัวซึ่งแสดงความรักต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ ต่างจากแนวคิดชาตินิยมที่มุ่งสร้างกระบวนการจงรักด้วยการล้างสมอง การชวนเชื้อหรือโฆษณา..."

...

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน - ไพร่แขนขาว

ไพร่แขนขาว นักอ่านและนักเขียนบ่นความประจำนิติราษฎร์ เขียน "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" นิติราษฏร์เรียนเชิญทัศนา

“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้ เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขมหาชน . . .”

สำหรับข้อความข้างต้นนี้ ท่านผู้อ่านคงคุ้นเคยในเนื้อหา แต่อาจรู้สึกไม่คุ้นเคยในรูปประโยค เนื่องจากข้อความที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แล้วข้อความใดเป็นข้อความที่ถูกต้องตามแบบพิธีกันแน่ ?

...

อัปรียศัพท์ทั้งเจ็ด กับเสรีภาพในการแสดงออก - ไพร่แขนขาว

...คำหยาบ ๗ คำที่น่าจะโด่งดังที่สุดในแวดวงวิชาการนิติศาสตร์ เนื่องด้วยคำทั้งเจ็ดได้รับเกียรติให้ขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว...

...

ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของ คปร. : ปฏิรูปการเมือง - สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน, Eberhard Karls Universität Tübingen, ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี, อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนบทความ "ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของ คปร. : ปฏิรูปการเมือง ?"..ผู้สนใจมิควรพลาด

"...การไม่กล่าวถึงการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่กัดเซาะต้นธารความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยนี้ ย่อมสามารถเข้าใจได้อยู่เองจากตำแหน่งแห่งที่ของ คปร. ที่เกิดมีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจดังกล่าว การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจส่วนบนเพื่อปกป้องคุ้มครองต้นธารของความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดถึงได้สำหรับ คปร. หรือกล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว คปร.ก็เป็นเพียงเครื่องมือในการคงไว้หรือสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างอำนาจส่วนบน..."

...

เลข ๕ ฮาๆ กับชูวิทย์ หนวดเครากับเสรีภาพ - ไพร่แขนขาว

"...ที่บ่นมานี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของเรื่องหนวดเคราซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ มนุษย์อันมีความสลับซับซ้อนไม่น้อย บางครั้งการโกนหนวดก็เป็นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพ แต่บางครั้งการไว้หนวดก็เป็นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพเช่นกัน ไม่น่าเชื่อว่าสังคมมนุษย์นั้นจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับขนบริเวณปากของมนุษย์ ได้มากถึงเพียงนี้..."

...

ผลของการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ - สันติ รัศมีธรรม

บทความ "ผลของการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่" โดยคุณสันติ รัศมีธรรม นักวิชาการอิสระ ผู้อ่านเว็บไซต์นิติราษฏร์

"...กล่าวโดยสรุป การที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนเก่าทั้ง ๙ คน ประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วเลือกนายวสันต์  สร้อยพิสุทธิ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่  โดยไม่ให้ศาลฎีกาประชุมใหญ่เลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาคนหนึ่งไปแทนนายชัช  ชลวร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากศาลฎีกาและลาออกไปแล้ว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง (๑)."

...

ปกป้องสถาบัน - เกษียร เตชะพีระ

"สิ่งที่คณะรัฐประหาร คปค. กระทำเมื่อ ๕ ปีก่อนคือการใช้อำนาจปืนลุกขึ้นฉีกกฎหมายสูง สุดของชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ทิ้งโดยพลการ"

เกษียร เตชะพีระ

...

โต้ตอบ 23 อาจารย์ - ศรัทธา หุ่นพยนต์

"ตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือน เด็กชาย ก. มีอมยิ้มอยู่อันนึง เด็กชาย ข. โตกว่า กำลังมากกว่า แย่งอมยิ้มไปจากเด็กชาย ก. เสียอย่างนั้น ภายหลังจากนั้น เด็กชาย ข. เริ่มรู้สึกกระดากใจขึ้นมา หลังจากอมไปแล้วเกือบๆ ครึ่งอัน จึงยอมส่งมอบอมยิ้มคืนใก้เด็กชาย ก. เด็กชาย ก. ก็รับไปอมต่อ คิดในใจว่า “ก็ยังดีวะ ดีกว่าไม่มีอมเลย” เมื่อเหตุการณืเป็นเช่นนี้แล้ว มีใครสติดีๆ จะกล่าวกันหรือไม่ว่า ที่ เด็กชาย ก. มีอมยิ้มมาอมเล่นนี้ เป็น “ผลพวง” โดยตรงจากการที่ถูกเด็กชาย ข. แย่งอมยิ้มไปก่อน? นั่นคือการให้เหตุผลว่า หากเด็กชาย ข. ไม่แย่งอมยิ้มเด็กชาย ก. แล้ว เด็กชาย ก. จะไม่มีอมยิ้มอม การที่เด็กชาย ก. ได้อมอมยิ้ม เพราะมีเด็กชาย ข. มาแย่งอมยิ้มไปจากมือ!!!

นั่นคือการให้เหตุผลว่า ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งนั้น เป็นเพราะมีทหารมาทำรัฐประหารโค่นทักษิณออกจากอำนาจ หากปล่อยไว้ให้ทักษิณเป็นนายกฯ อยู่ต่อไป ประชาชนจะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง!!!

ตรรกะช่างบรรเจิดเสียนี่กระไร? คนระดับ ศาสตราจารย์ และ ดร. ดาหน้ามาลงชื่อให้การสนับสนุนกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียว"
- ศรัทธา หุ่นพยนต์

...

๗๐ ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ฯ - ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนบทความ

...

วัตถุอวกาศมาเยือนเขาพระวิหาร - ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

"บทความนี้เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการโดยส่วนตัวของผู้เขียน มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับหน่วยงานที่ผู้เขียนทำงานอยู่หรือมีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด" ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

...

เมื่อเท้าคนเราไม่เท่ากัน - สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ (นักศึกษาปริญญาเอก Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germany) เขียนบทความ "มือเท้าคนเราไม่เท่ากัน"

...

ทัศนะในวัยหนุ่มของ - Promotheus

ทัศนะในวันหนุ่ม

...

โต้ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประวัติศาสตร์ของใคร?

"สืบเนื่องมาจากหนังสือเรื่อง เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ของ วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย  ที่มีการนำมาลงเป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน   และยังไม่มีผู้ใดนำเสนอข้อมูลอีกด้านเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง  ทำให้มีการติดต่อมายังผู้เขียนว่าควรทำหน้าที่นำข้อมูลหลักฐานมาชี้แจง  เพราะก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยโต้แย้งเรื่องกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล มาแล้วครั้งหนึ่ง   ฉะนั้นเนื้อหาในส่วนอื่นๆของหนังสือเล่มนี้ก็ควรนำมาโต้แย้งด้วยเช่นกัน   เพื่อรักษาความถูกต้องของประวัติศาสตร์มิให้ถูกกลบ ลบเลือนไป" - ดอม ด่านตระกูล

...

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และขบวนการเสรีไทย(๑)

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช และขบวนการเสรีไทย  (๑)

ดอม ด่านตระกูล

เรื่องขบวนการเสรีไทย เป็นประวัติศาสตร์สำคัญเรื่องหนึ่ง   เป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษชาวไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ล้วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานรับใช้ชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ   ภารกิจอันสูงส่งที่ต้องอาศัยจิตใจอันเข้มแข็งและกล้าหาญนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้  และรอดพ้นจากการถูกสัมพันธมิตรปรับให้เป็นประเทศผู้แพ้สงคราม

...

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และขบวนการเสรีไทย(๒)

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
ความจริงของม.ร.ว. เสนีย์   ปราโมชและขบวนการเสรีไทย (๒)


โดย ดอม   ด่านตระกูล

...

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย :ว่าด้วยการอภิวัฒน์ฯ

อำนาจรัฐเป็นของราษฎรอยู่เดิมโดยธรรมชาติ แต่กษัตริย์ทึกทักยึดเอาอำนาจนั้นไปครองไว้เด็ดขาดแต่ผู้เดียว คณะราษฎรนำอำนาจนั้นคืนมาให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้น หาใช่ ‘การแย่งอำนาจ’ (Usurpation) อันเป็นของกษัตริย์ไปไม่ แม้ว่าราษฎรบางคนอาจไม่รู้ตัว เพราะถูกผู้อื่นทึกทักเอาอำนาจ (Presumed Power) จนเคยชิน

...

รัฐสภากับการเปลี่ยนรัชกาล จาก ร.7 สู่ ร.8 และ ร.8 สู่ ร.9

"...การเลือกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ (ตลอดจนการเลือกคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในเชิงตำหนิติเตียนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอภิปรายถึงคุณสมบัติด้านลบของพระองค์เจ้าอานันทมหิดล (รวมถึงคุณสมบัติด้านลบของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วย) ยังไม่นับว่ามีการแสดงจุดยืนของฝ่ายฝ่ายรัฐบาลว่าให้การสนับสนุนผู้ใดให้สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ดังที่พระยาพหลพลพยุหเสนา กล่าวว่า “ที่รัฐบาลเสนอพระองค์แรก คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล...” (ซึ่งสอดคล้องกับที่นายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวในเวลาต่อมาว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพราะพระบิดาของพระองค์เจ้าอานันทมหิดล “...ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ราษฎร และเป็นเจ้านายที่บำเพ็ญพระองค์เป็นนักประชาธิปไตย เป็นที่เคารพรักใคร่ของราษฎรส่วนมาก คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบพร้อมกันเสนอสภาผู้แทนราษฎรขอความเห็นชอบ...”) ...ขณะที่การเลือกเจ้าฟ้าภูมิพลขึ้นครองราชย์นั้น สมาชิกรัฐสภามิได้อภิปรายถึงคุณสมบัติของเจ้าฟ้าภูมิพลกันอย่างกว้างขวางเหมือนกรณีพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าขณะนั้นกำลังอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าจากกรณีสวรรคต หรือไม่บรรดาผู้มีอำนาจในขณะนั้นอาจไม่ติดใจในคุณสมบัติของเจ้าฟ้าภูมิพลก็เป็นได้" - สุวิทย์ เลิศไกรเมธี

...

เข้าสู่ระบบ