Home » บทความ » ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล » ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

Blog Icon

เรื่องทั่วไป บทความ บทความ

22 December 2010

read 4123

กราบเรียน   ท่านประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

ท่านประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ท่านกรรมการมูลนิธิและกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ท่านอดีตเสรีไทย และท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ทุกท่าน

ก่อนอื่น ผมใคร่ที่จะกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่าน ณ ที่นี้  แต่เกียรติและโอกาสดังกล่าวของผมในวันนี้ จะเกิดขึ้นมิได้เลยหากปราศจากความกรุณาของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ดังนั้น ผมจึงขอขอบพระคุณทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ มา ณ ที่นี้

จริง ๆ แล้ว คงต้องบอกว่า ผมเองมิใช่ผู้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับผลงานและความคิดของท่านปรีดีแต่อย่างใด ผมถือตัวเพียงว่า เป็นผู้ที่สนใจและเห็นว่าผลงานและความคิดของท่านปรีดีนั้น มิใช่มีแต่ผลงานที่เป็นรูปธรรมดังที่เราทราบกันอยู่โดยทั่วไป เช่น การเข้าร่วมกับคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแผ่นดิน การนำเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ หรือบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งบริหารต่าง ๆ แล้วเท่านั้น  ในอีกด้านหนึ่งกล่าวคือ ด้านความคิดและภูมิปัญญาของท่านก็เป็นผลิตผลที่สำคัญยิ่ง ที่ท่านได้มอบให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญาของพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะสนใจศึกษาวิเคราะห์ความคิดและภูมิปัญญาของท่านในแง่มุมต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เพื่อนำมาเปรียบเทียบและประเมินคุณค่าอย่างรอบด้าน เพราะด้วยการให้ความสำคัญโดยการศึกษาและสืบต่อในลักษณะทางวิชาการเช่นนี้เท่านั้น ที่ผมเห็นว่า จะทำให้ความคิดและความใฝ่ฝันของท่านปรีดีที่มีต่อสังคมไทยจะอยู่กับเราและสังคมไทยต่อไปอีกนานแสนนาน

ดังที่ทราบกันดีว่า ในวันนี้เมื่อ ๗๔ ปีก่อน เป็นวันที่มีความสำคัญกับอนาคตและทิศทางของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราเพียงใด การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแผ่นดินของคณะราษฎรในวันนั้นเป็นเสมือนหลักที่ปักลงบนเส้นทางของสังคมไทยว่า ต่อไปนี้ เราจะเดินไปสู่ทิศทางใด แม้ว่าบนเส้นทางนี้ เราจะล้มลุกคลุกคลานกันบ้าง แต่ก็ยังปรารถนาอยู่ว่า สังคมไทยคงจะได้เรียนรู้ไม่มากก็น้อยตลอดเวลา ๗๔ ปีที่ผ่านมา และจะเรียนรู้ต่อไปโดยอาศัยสติ ปัญญาและวิจารณญาณให้มากขึ้น ลดความเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ที่ปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบลง อีกทั้ง แต่ละคนมุ่งปฏิบัติหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิไตยให้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่จะกระทำได้ อีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อคณะราษฎรได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเพื่อมุ่งไปสู่อุดมคติแห่งระบอบการปกครองดังกล่าวแล้ว การที่พวกเราแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกแห่งสังคมไทยนี้จะได้ลงมืออภิวัฒน์เพื่อให้ทัศนะประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากภายในความคิดและจิตใจของเราแต่ละคน ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกซึ่งคณะราษฎรได้เตรียมไว้ให้พวกเราแล้วเมื่อ ๗๔ ปีก่อนแล้วนั้น ก็เชื่อว่าในอนาคต เรายังอยู่ในวิสัยที่จะสร้างระบอบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้

ในส่วนหัวข้อที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ เกี่ยวกับภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์นั้น ผมมีข้อสังเกต ๒ ประการเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังก่อน...

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

เข้าสู่ระบบ