Home » ไฟล์เสียง/ภาพ

ไฟล์เสียง/ภาพ

สบาย ๆ สไตล์กันเองกับนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Voice of the day สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม "นิติราษฎร์" (นิติศาสตร์เพื่อราษฎร) เพื่อทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นในฐานะนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่ยึดถือหลักวิชาด้านนิติศาสตร์ในการมองปัญหา และกล้าที่จะวิพากษ์ วิจารณ์ หลายคำถามที่จะทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้น

ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย

นิติราษฏร์ ชวนชมเทปบันทึกงานอภิปราย (ตลอดช่วงการอภิปรายของวิทยากรทุกท่าน) เรื่อง "ตุลาการ – มโนธรรมสำนึก – ประชาธิปไตย" วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553  

หวนอาลัย ศุขปรีดา พนมยงค์

นิติราษฎร์ ขอร่วมไว้อาลัยการจากไปของศุขปรีดา พนมยงค์ (๕ กันยายน ๒๔๗๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)

ปี 2553 การใช้กฎหมาย กับการคุกคามสื่อ - สาวตรี สุขศรี

อ.สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายการใช้อำนาจตามกฎหมายปิดกั้นการนำเสนอข่าวสาร กรณีสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน นิตยสารเรดพาวเวอร์ การสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชน การสั่งปิดเว็บไซต์ถูก และการจับกุมผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท ส่วนใหญ่เป็นการใช้อำนาจตามพระราชการกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรา 9(3) ที่มีการควบคุมเนื้อหาที่กระทบต่อสถาบันเบื้องสูง แล้วจึงใช้กฎหมานในเชิงเทคนิคมาดำเนินการต่อ

เปิดตัวเว็บไซท์นิติราษฎร์ / เสวนาสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนพฤษภาอำมหิต

วิดีโองานเปิดตัวเวบไซท์ "นิติราษฎร์" และ เสวนา "สี่ปีรัฐประหาร สี่เดือนพฤษภาอำมหิต" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 2553

ภายใต้ตุลาการภิวัฒน์...ผู้ใช้กฎหมายเป็นใหญ่ ?

การใช้อำนาจโดยตรงของศาลคือการตัดสินคดี ก็เป็นเรื่องที่ศาลกระทำด้วยความยากลำบาก เพราะศาลในฐานะสถาบันที่รักษาความสืบเนื่องจากหลักการในอดีต และคำนึงผลประโยชน์ยาวไกลที่สุดของประเทศ การตรวจการทำหน้าที่ของฝ่ายตุลาการต้องสามารถทำได้ และเราต้องเชื่อมั่นในศาล ผ่านเหตุผลของการตัดสินของศาล (จาก VoiceTV)

วันเสรีภาพสื่อโลก : กับเสรีภาพสื่อไทย

สาวตรี สุขศรี และวิทยากรท่าอื่น ๆ ได้ให้ความคิดเห็นต่อรายการ คม-ชัด-ลึก ในหัวข้อ "วันเสรีภาพสื่อโลก : กับเสรีภาพสื่อไทย" (ที่มา คม-ชัด-ลึก)

ลูกเสืออินเตอร์เน็ต : สอดส่อง ดูแล โลกออนไลน์

สาวตรี สุขศรี และวิทยากรคนอื่น ๆ ได้ให้ความคิดเห็นต่อกรณี "ลูกเสือออนไลน์" ผ่านรายการคม-ชัด-ลึก (ที่มา คม-ชัด-ลึก)

กรณีศึกษาคดีล้มเจ้าในหลายประเทศ

นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ยกกรณีตัวอย่างคดีล้มเจ้าในหลายประเทศ ย้ำไม่มีที่ไหนเหมือนไทย ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาในเวทีสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือหลากมิติกฏหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการอภิปราย "บทวิพากษ์ขบวนการล้มเจ้า ฉบับศอฉ." เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 (ที่มา VoiceTV)

ดักข้อมูลออนไลน์ หนัง เพลงหรือละเมิดสิทธิ์?

เมื่อรัฐมีนโยบายใช้โปรแกรม "Sniffer" เพิ้อสอดส่องการใช้งานอินเตอร์เนตของประชาชน เพื่อป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ เสรีภาพทางโลกออนไลน์ของประชาชนที่สูญเสียไป จะคุ้มกับการป้องปรามด้งกล่าวหรือไม่ (ที่มา คม-ชัด-ลึก)

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

ไฟล์งานอภิปราย “สถาบันกษัตริย์   รัฐธรรมนูญ  ประชาธิปไตยวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑  โดย นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) 

วิดีโอการอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “กองทัพ   การเมือง ประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร หรือ แอลที ๑

 

วิดีโอการอภิปรายเรื่อง กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เสวนา เรื่อง กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดย กลุ่มนิติราษฎร์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 ณ ห้อง LT 1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมอภิปราย : วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ธีระ สุธีวรางกูร, สาวตรี สุขศรี, ปิยบุตร แสงกนกกุล

วิดีโอแถลงข่าวผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการกรณีการอภิปราย ฯ ของ ดร. สมศักดิ์ ฯ

นิติราษฎร์ สันติประชาธรรม นักวิชาการอื่น ๆ และดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แถลงข่าวเรื่อง

"ผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการ : กรณีการอภิปรายเรื่อง สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ของ ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิปนิติราษฎร์แถลงการณ์ต่อคำวินิจฉัยศาลรธน. กรณีแก้ไขที่มาส.ว.

คลิปงานคณะนิติราษฎร์แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ ของ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


เข้าสู่ระบบ