นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

สารถึงผู้อ่าน ฉบับ ๒

ขณะนี้ฟังชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซท์นิติราษฏร์ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นลำดับ จึงขอแจ้งแก่ผู้อ่านดังนี้ ๑) เพิ่มช่องทาง "ร่วมส่งบทความ" ไว้ในแถบเมนูด้านขวามือ ฉะนั้นท่านสามารถส่งบทความ "วิชาการ" มาร่วมเผยแพร่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มนิติราษฏร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเนื้อหาของบทความก่อนนำเผยแพร่ในเว็บ ๒) เพิ่ม "ระบบค้นหา" (Search) ไว้ในแถบเมนูหลักด้านบน ๓) เพิ่ม "แนะนำหรือแจ้งข้อผิดพลาด" ไว้ด้านล่างสุด โดยช่องทางนี้ขอให้แจ้งปัญหาในทางเทคนิคเกี่ยวกับการแสดงผลของเว็บแก่ทีมพัฒนาโปรแกรมเท่านั้น หากประสงค์ชี้แนะเกี่ยวกับงานเขียนโปรดใช้ช่องทาง "ติดต่อพวกเรา" เพราะสารนั้นจะมาถึงกลุ่มนิติราษฏร์โดยตรง ๔) หากท่านต้องการพิมพ์งานเขียน สามารถสั่ง "print" ได้เลย ซึ่งปรากฎอยู่ตอนท้ายของทุก ๆ บทความ

นอกจากฟังชั่นแล้ว ขอแจ้งให้ทราบถึง "เวลาในการเผยแพร่" ผลงานของกลุ่มนิติราษฏร์ดังนี้ ๑) "ประกาศนิติราษฏร์ ฉบับที่..." จะเผยแพร่เรื่องใหม่ "ทุก ๆ ๑๐ วัน" โดยคณาจารย์ในกลุ่มสลับผลัดเปลี่ยนกันเขียน เน้นความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ ๒) บทความ/บทสัมภาษณ์/คลิป/เอกสารอื่น ๆ (ทั้งเก่า-ใหม่) จะทยอยนำลงเผยแพร่ โดยไม่มีการประกาศแจ้ง แต่จะขึ้นแสดง "ของใหม่" ที่ถูกเผยแพร่ที่หน้าแรก ซึ่งเวลานี้ปรับให้มีการแสดงไม่เกิน ๕-๘ หัวข้อ โดยท่านสามารถค้นหา และอ่านงานเขียนเก่า ๆ ได้จากแถบเมนูที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบนและด้านขวามือ หรือใช้เครื่องมือ Search ๓) "เอกสารประกอบการสอน" จะเริ่มนำมาให้ดาวน์โหลดในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โปรดอดใจรอ.