นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

นิติรัฐ นิติราษฎร์ - สุจิตต์ วงษ์เทศ

นิติรัฐเลือกสนองผองอำนาจ
นิติราษฎร์เลือกมวลชนคนส่วนใหญ่
นิติรัฐประหารเหี้ยนอธิปไตย
นิติราษฎร์ไล่รัฐประหารนั้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ
Image