นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

ข้อเสนอทางวิชาการ - 5 ปีรัฐประหาร 1 ปี นิติราษฎร์

รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายนิติรัฐ-ประชาธิปไตย และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์ จึงเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้....

ดาวน์โหลดแถลงการณ์