นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

สารถึงผู้อ่าน - เปลี่ยนกำหนดการและผู้ร่วมงานอภิปราย 27 มี.ค. นี้ !

ตามที่นิติราษฎร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฎร) ได้ประกาศจัดการอภิปราย เรื่อง "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ " ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 นั้น ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น

ด้วยเหตุผลจำเป็นบางประการ จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้

13.00 – 15.00 เสวนา เรื่อง กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดย กลุ่มนิติราษฎร์

                        1. วรเจตน์   ภาคีรัตน์
                        2. ธีระ   สุธีวรางกูร
                        3. สาวตรี   สุขศรี
                        4. ปิยบุตร   แสงกนกกุล

15.00 – 15.30 แถลงการณ์ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดย กลุ่มนิติราษฎร์

15.30 – 16.30 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1)

16.30 – 18.00 เวที มาตรา 112 : รณรงค์เพื่อความตื่นรู้ในกฎหมายหมิ่นฯ โดย กลุ่มรณรงค์ 112

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 ห้อง LT 1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงขอแจ้งเพื่อทราบ และขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ รวมทั้งวิพากษณ์วิจารณ์ข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฏร์ ในวันและเวลาดังกล่าว.