Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน ฉบับที่ ๓

สารถึงผู้อ่าน ฉบับที่ ๓

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน นิติราษฎร์ การแสดงความคิดเห็น

19 October 2010

read 2072

เว็บไซต์ www.enlightened-jurists.com เปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ ๑ เดือนแล้ว เรา นิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ตลอดเดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเขียนข้อความมาถึงเรา บ้างแสดงความยินดี บ้างต้องการแสดงความเห็น บ้างติดต่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม

เราขออนุญาตเรียนว่า ณ เวลานี้ เรายังไม่พร้อมทั้งด้านเวลาและกำลังคนในการเปิดส่วนแสดงความคิดเห็น เพราะภายใต้เพดานกฎหมายของไทยปัจจุบัน จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนหนึ่งเฝ้าตรวจดูความเห็นต่างๆว่า “เกิน” เพดานของกฎหมายล้าสมัยหรือไม่ ซึ่งเรายังไม่พร้อม ทั้งที่ความคิดจิตใจของเราแล้ว ปรารถนาให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ ผู้อ่านท่านใดประสงค์อยากแสดงความเห็นก็อาจนำบทความของพวกเราไปวางไว้ตามเว็บบอร์ดหรือตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิจารณ์กันได้  ... (มีต่อ)

ในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆนั้น ขอเรียนว่าเราได้อ่านทั้งหมด และจะทยอยพิจารณาตามลำดับต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในส่วนของการติดต่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์และคณะนิติราษฎร์นั้น เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในนามของนิติราษฎร์ไป ด้วยเหตุที่พิจารณาแล้วเห็นว่าในการแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์และกลุ่มเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น เราได้แถลงความเป็นมา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและทิศทางของเว็บไซต์ ตลอดจนโครงการที่ตั้งใจจะทำต่อในวันข้างหน้า ไปหมดแล้ว และยังไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม จึงขอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ไป อย่างไรก็ตาม หากสื่อมวลชนหรือองค์กรใดประสงค์จะนำบทความหรือข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ เรายินดีให้ท่านนำไปเผยแพร่ได้ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องเท่านั้น

ด้านความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ เรากำลังทยอยลงบทความของสมาชิกผู้ก่อตั้ง บทความแนะนำและบทความจากผู้อ่าน ในส่วนรายการอื่นๆ เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน ไฟล์ภาพ-เสียง นั้น ก็จะทยอยนำลงเช่นเดียวกัน ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มนั้น หากมีประเด็นเพิ่มเติม เราจะประกาศให้ทราบต่อไป

เรา นิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอยืนยันอีกครั้งว่า เรามุ่งหมายในภารกิจผลิตองค์ความรู้และความคิด เพื่อให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” และ “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ”

เข้าสู่ระบบ