Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน - เรียนเชิญรับฟังการแถลงข่าว

สารถึงผู้อ่าน - เรียนเชิญรับฟังการแถลงข่าว

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

23 April 2011

read 7106

นิติราษฎร์ สันติประชาธรรม นักวิชาการอื่น ๆ และดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แถลงข่าวเรื่อง

"ผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการ : กรณีการอภิปรายเรื่อง สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ของ ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว.

เข้าสู่ระบบ