Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน - ชี้แจงเรื่องสถานที่และการจองที่นั่ง งานเสวนา 27 มี.ค.

สารถึงผู้อ่าน - ชี้แจงเรื่องสถานที่และการจองที่นั่ง งานเสวนา 27 มี.ค.

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

25 March 2011

read 6801

ตามที่ได้มีผู้สอบถาม เกี่ยวกับรายละเอียดของงานเสวนา "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงาน และ การสำรองที่นั่งนั้น ผู้จัดงานขอแจ้งว่า งานเสวนาเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนั้น ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ต้องสำรองที่นั่ง งานเสวนาดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานมาก ผู้จัดงาน ได้สำรองห้อง LT2 เพื่องรองรับผู้เข้าร่วมงานอีกห้องหนึ่ง

เข้าสู่ระบบ