Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน - จัดอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

สารถึงผู้อ่าน - จัดอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน นิติราษฎร์ การแสดงความคิดเห็น

01 February 2011

read 10248

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร หรือ แอลที ๑

วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย

๑. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฏร)

๒. พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ (เลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร)

๓. สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวเนชั่น)

๔. ปิยบุตร แสงกนกกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินการอภิปรายโดย  ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพาณิช (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนะในวันและเวลาดังกล่าว.

เข้าสู่ระบบ